شرکت آساره عصر زمین دوم یک شرکت دانش‌محور، جوان، خلاق،‌ در مسیر رشد و شکوفایی سبک زندگی هوشمند است.آساره در تابستان سال 1399 و با هدف ارائه خدمات با کیفیت و نوآورانه در حوزه اینترنت اشیاء متولد شد.استفاده از منابع انسانی متخصص، مسئولیت پذیری و  خلاق برای طراحی و تولید تجهیزات هوشمند در زمینه اینترنت اشیا  ، همواره سه رویکرد اصلی در مسیر حرکت آساره بوده است.شرکت آساره  در همین راستا به عنوان یکی از پیشتازان  در زمینه هوشمندسازی  مبتنی بر اینترنت اشیاء، مشتریان  خود را در تمام این مسیر پشتیبانی میکند