مقاومت الکتریکی چیست؟

مقاومت الکتریکی یک جزء منفعل برای ایجاد مقاومت در مقابل جریان الکتریکی است. در تقریبا تمام شبکه های الکتریکی و مدارهای الکترونیکی، می تونیم اون رو پیدا کنیم. مقاومت رو بر حسب اهم اندازه می گیریم. یک اهم به مقاومت بین دو نقطه از یک جسم (ماده) گفته می‌شه، وقتی که اختلاف پتانسیل ثابت یک ولت بین این دو نقطه برقرار باشه و این اختلاف پتانسیل، شدت جریانی برابر با یک آمپر ایجاد کنه. در عین حال این جسم نباید خودش یک مولد الکتریکی باشه. جریان متناسب با ولتاژ عبوری از پایانه ها هست. این نسبت با قانون اهم بیان می شه:

فرمول قانون اهم:  electrical-resistance-animation

مقاومت برای مقاصد زیادی استفاده می شه. چند نمونه شامل، محدود کردن جریان الکتریکی، تقسیم ولتاژ، تولید گرما، مدارهای تطبیق و بارگیری، افزایش کنترل، تصحیح ثابت های زمانی. این ها از لحاظ تجاری با مقادیر مقاومت بالای یک گستره بیش از مرتبه ۹ مرتبه بزرگی در دسترس هستند. آنها می تونن به عنوان ترمزهای الکتریکی برای پراکنده کردن (مصرف کردن) انرژی جنبشی از قطارها استفاده شوند یا کوچکتر از یک میلیمتر مربع برای الکترونیک باشن.

 

 

http://www.resistorguide.com/what-is-a-resistor/

https://whatis.techtarget.com/definition/resistor

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”
Click the bubble to approve all of its suggestions.

مطالب مرتبط