ماژول رطوبت سنج خاک و زمین

74,000تومان

ماژول رطوبت سنج خاک و زمین حرفه ای و صنعتی

یک ماژول حرفه ای و عالی جهت پروژه های هوشمند سازی آبیاری گیاهان ،اینترنت اشیاء ، تشخیص میزان رطوبت خاک و زمین