زبان Lisp برای هوش مصنوعی


در این مقاله اختصاصا به زبان برنامه نویسی Lisp پرداخته میشود که از این زبان در حوزه ی هوش مصنوعی استفاده می شود.

تمام کسانی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنند با بسیاری از زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی آشنایی دارند مانند زبان پایتون – Lisp و یا پرولوگ، در این بخش ما میخوایم زبان برنامه نویسی لیسپ را مورد بررسی قرار دهیم و همچنین محیط های یکپارچه توسعه ( IDE ) برای لیسپ رو هم معرفی کنیم .مسئله را سریح شروع میکنیم.

بهتر است بدانید که در اوایل توسعه زبان برنامه نویسی لیسپ فعالان این حوزه در نظر داشتند تا ماشین هایی را ( کامپیوترها ) توسعه دهند که به صورت  خاص از نظر سخت افزاری برای لیسپ طراحی شده باشند که نام این نوع از کامپیوترها lisp machines بوده است که البته محققی به نام ریچارد گرینبلت توانست به کمک همکارش توماس نایت ماشین لیسپ را در آزمایشگاه هوش مصنوعی ماساچوست ( MIT ) راه اندازی نمایند ولی خب از طرفی دنیای کامپیوترها به سرعت در حال پیش روی بود و با روی کار امدن کامپیوترهایی که قادر بودند بسیاری از برنامه ها را پشتیبانی کنند این طرح یعنی پیاده سازی ماشین مخصوص لیسپ دیگر ادامه پیدا نکرد. 

نمی توان اسم ادامه پیدا نکردن تحقیقات حوزه ی ماشین لیسپ را یک  شکست نامید زیرا در زمان خود طرحی موفق بوده ایده ای بوده است که با آن زمان هماهنگی داشت ولی دنیای الکترونیک و کامپیوتر بسیار سریع تر از تصور رشد کرده و هنوز هم در حال پیش روی است. در اوایل زبان برنامه نویسی لیسپ توسط انجمن تحقیقاتی هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفت و بنابراین زبان لیسپ به این انجمن پیوست و بهتر است بدانید که از قدیمی ترین زبان های برنامه نویسی در زمینه هوش مصنوعی لیسپ است.

مطالب مرتبط