چرا خانه خود را هوشمند کنیم؟

تجربه شیوه جدیدی از زندگی

همین امروز زندگی هوشمند رو تجربه کنید و لذت زندگی در دنیای هوشمند رو بچشید
کنترل از طریق اینترنت

قابلیت کنترل از هر جای دنیا

بیسیم و بی نیاز از کابل کشی

بیسیم و بدون کابل

مانیتورینگ تمام وقت

مانیتورینگ لحظه ای

قطع اینترنت

عملکرد هوشمند و مستقل

تنظیمات و شخصی سازی آسان

شخصی سازی بر اساس نیاز

ایمنی بالا

ایمنی بالا و هوشمند

هوشمندسازی خانه و اماکن مزراع و گلخانه ها صنعت و معدن