در این بخش می توانید برترین ویدوهای علمی را مشاهد کنید

 

در این بخش میتوانید ویدیوهایی در زمینه  فیزیک و کیهان شناسی را مشاهده کنید

این کائنات شگرف

آشنایی با مراکز تحقیقاتی و علمی بسیار مفید است که شما میتوانید در این بخش با این مراکز آشنا شوید. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چشم اندازی به Desy