درباره ی violet cyber


تکنولوژی راهی به سوی ناشناخته ها

violetcyber هدایت گر فناوری به سوی تمدن و جهانی پیشرفته >>

جهان امروز برپایه فناوری های نوین و پیشرفته ای توانسته به جاهایی برسد که صدها سال پیش فقط یک تصور و تئوری بیش نبوده است و تکنولوژی همچنان در حال پیشروی است. تلفن های همراه – کامپیوتر های کوچک ولی فوق پیشرفته – سفینه های فضایی ارتباطات اینترنتی ( شبکه جهانی اینترنت) و…. همه و همه داستان های علمی تخیلی روزگاران قدیم بوده اند ، در حالی که ما امروزه در چنین شهرهای علمی تخیلی در حال زندگی هستیم.

کیهان و جهان های موازی

با توجه به این مسائل پس دور از ذهن نیست که در آینده یه جاهایی برسیم که امروزه تخیل و یا حتی غیر ممکن خوانده می شوند. میتوان از این دسته مسائلی که امروزه حتی توسط دانشمندان گزینه ای غیر ممکن خوانده می شوند به سیستم تولید انرژی پاک که بدون مصرف سوخت  ( یعنی یک مولد برق همیشگی که خود هیچ سوختی مصرف نکند) – سفر بین جهان های موازی و حتی سفر به مکان و زمان های مختلف و یا حرکت با سرعت نور اشاره کرد. در حال حاضر و  حتی در جهان تکنولوژیکی امروز دست یابی به این فناوری ها بسیار چالش برانگیز بوده و همان طور که گفته شد گاه توسط برخی محققین نیز غیر ممکن قلمداد می شوند ولی باید بدانید که غیر ممکن چیزی است که بشر تا کنون نتوانسته به آن ها برسد در حالی که با پیشرفت هایی که در هزاره های بعدی اتفاق خواهد افتاد زمانی خواهد رسید که افرادی در همان جهانی زندگی میکنند که امروزه تخیل محسوب میشوند همان گونه که ما در جهانی زندگی میکنیم که برای افراد ۱۰۰ الی ۴۰۰ سال پیش تخیلی محض بوده است.

چیزی که در این میان مطرح است و  موتور اصلی پیشران violetcyber ، این موضوع که فقط باید به دنبال راه های جدید باشیم – ریسک کنیم و آزمایشاتی را برنامه ریزی کرده و به انجام برسانیم تا نتایج را مشاهده کنیم زیرا پاسخ اصلی رسیدن به یک فناوری و یا راه های به دست آوردن آن فناوری همه و همه در پاسخ و اطلاعات به دست امده از نتایج این آزمایشات خواهد نحفته است.

پروژه هایی را که violetcyber آغاز کرده است در راستای تحقق بخشید به رویاهای بشر بوده و خواهد بود و جامعه جهانی شاهد رویدادهای بزرگی در  حوزه ی فناوری هایی چون انرژی های پاک و همیشگی – ارتباطات ( اینترنت  بین سیاره ای و بین ستاره ای ) – مطالعات کیهان شناسی نوینفیزیک کاربردیالکترونیک و باتیک و  هوش مصنوعی خواهد بود.

در violetcyber تمامی افراد و کسانی که در جهت پیش برد فناوری در حوزه های ذکر شده طرح و برنامه و یا ایده ای دارند می توانند ایده ی خود را جامعه عمل بپوشانده و حداقل با آزمایشات قابل انجام نتایج ایده ی خود را ببیند تا گامی باشد در راه تحقق آن .

آموزش کاربردی فیزیک و فناوری

شاید شماهم دوست دارید به جامعه بزرگ فناوری بپوندید ولی از نداشتن اطلاعات کافی نگران هستید ، ولی در violet cyber برای تمامی افراد دوست دار علم و فناوری جایگاهی وجود دارد و آموزش های بسیاری در حوزه ی فناوری منتظر این افراد است.