بایگانی ماهانه: آگوست 2022

خانه هوشمند،از خیال تا واقعیت

خانه هوشمند

خانه هوشمند، از خیال تا واقعیت شاید از زمانیکه اولین قطره باران روی سر اجدادمان افتاد و آنها به فکر سر پناهی شدند  و غارنشینی رواج پیدا کرد تا نسل های بعدی که شکل ظاهری خانه ها را از کاهگلی به خانه های سنگی و بتنی تغییر دادند ، کمتر کسی باور میکرد که روزی […]