بایگانی ماهانه: فوریه 2022

راه اندازی پنل کنترل هوشمند

پنل کنترل هوشمند کشاورزی

طراحی و راه اندازی سرور مخصوص اینترنت اشباء و کنترل دستگاه های هوشمند در شرکت آساره عصر زمین دوم

لباس هوشمند

بحث مربوط به لباس هوشمند چند سالی است که همزمان با موضوع اینترنت اشیا همراه شده است. تلاش هایی در این زمینه توسط شرکت های الکترونیکی و برندهای پوشاک، مانند سامسونگ و پوشاک تامی صورت گرفته است. این قبیل لباس ها، اطلاعات خاصی را که مد نظر شرکت است، دریافت می کند تا در زمان […]

سیستم هوشمند سازی کشاورزی

سیستم آبیاری هوشمند یک سخت افزار متصل به فضای شبکه ابر است که آبیاری را در باغ شما به طور خودکار انجام می دهد. بازدهی بهینه ای را تضمین می کند. زیرا گیاهان همیشه دوز مطلوب آب و کود را دریافت می کنند – نه بیشتر، نه کمتر از نیاز به شما کمک می کند […]