معمای دو شکاف یانگ-3

قسمت سوم

برای فهم الگوی تداخل دو شکاف، ما چگونگی حرکت دو موج رو وقتی که از شکاف عبور می کنن تا به صفحه نمایش برسن در نظر میگیریم. هر شکاف فاصله متفاوتی ار نقطه داده شده بر روی صفحه نمایش داره. بنابراین شماره های مختلفی از طول موج با هر مسیر متناسب است. خروج امواج در یک فاز از شکاف شروع می شود (قله به قله)، اما ممکنه به فازی غیر از فاز شروع خاتمه یابد (قله به دره) و این روی صفحه نمایش نشان داده می شود. اگر مسیرها به اندازه نصف طول موج متفاوت باشند، تداخل ویرانگر مشابه چیزی که در شکل (a) نشان داده شده، می باشد. اگر مسیرها به اندازه یک طول موج با هم متفاوت باشن، امواج در همان فاز خروجی از زمان شروع هستند (قله به قله) و بر روی صفحه نمایش تداخل سازنده ای مانند شکل (b) را نمایش می دهند. به طور کلی، اگرمسیرهای دو موجی که داده شده به اندازه نیم طول موج یا مضرب  فردی از آنها متفاوت باشن، [\left(1/2\right)\lambda\left(3/2\right)\lambda\left(5/2\right)\lambda, …]، اون وقت تداخل ویرانگر اتفاق میافته. به طور مشابه اگه این فاصله به اندازه یک طول موج و مضرب صحیحی از اون باشه (\lambda2\lambda3\lambda, …) اونوقت تداخل سازنده می شه.

تو خونه آزمایش کنید: استفاده از انگشت ها مثل شکاف ها

به یه لامپ نگاه کنید، این لامپ میتونه لامپ تو خیابون باشه یا یک لامپ رشته ای، البته به لامپ ها از بین دو انگشت دستتون نگاه کنید و اونا رو نزدیک هم نگه دارید به طوری که یک فاصله خیلی باریک بین انگشتاتون باشه. چه الگویی رو می تونید ببینید؟ وقتی فاصله بین انگشتاتون رو بیشتر می کنید چه تغییر رو می بینید؟ آیا برای یک منبع تک رنگ مثل لامپ زرد  رنگی که از بخار سدیم است نسبت به لامپ رشته ای مشخص تر است؟

امواج مسیرهای مختلفی رو از شکاف ها به یک نقطه مشترک رو صفحه طی می کنند. (a) تداخل ویرانگر اینجا به این علت اتفاق میافته که یک مسیر به اندازه نصف طول موج از دیگری بیشتر است یا طولانی تر است، موج ها در یک فاز شروع به حرکت می کنند اما در نهایت در دو فاز مختلف به پرده نمایش می رسن. (b) تداخل سازنده هم همونطوری که گفته شد وقتی اتفاق میافته که یک مسیر یا به عبارتی اختلاف مسیر به اندازه یک طول موج باشه. موج ها در یک فاز شروع به حرکت می کنن و در همان فاز هم به پرده نمایش می رسن.

قسمت چهارم

ثبت نام در سایت

ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما

متشکریم از ثبت نام شما

متاسفانه ثبت نام انجام نشد

دیدگاهتان را بنویسید

ثبت نام در سایت

ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما

متشکریم از ثبت نام شما

متاسفانه ثبت نام انجام نشد