زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی

برنامه نویسی هوش مصنوعی با پایتون پایتون یکی از زبان های برنامه نویسی در زمینه هوش مصنوعی می باشد. البته لازم به ذکر است که پایتون صرفا برای برنامه نویسی هوش مصنوعی نیست و...