هوش مصنوعی چیست ؟

در این مقاله کوتاه شما رو با هوش مصنوعی آشنا می کنیم امروزه همه ما زیاد نام هوش مصنوعی را می شنویم که استفاده های مختلفی ازهوش مصنوعی می شود.