نرم افزارها در فیزیک چه نقشی دارند  و به چه شکل باید از نرم افزارها در فیزیک استفاده کرد ؟


ادغام دنیای نرم افزار با دنیای فیزیک !

بهتر است بدانید که با استفاده ازمهندسی نرم افزار  میتوان بسیاری از کارهای بزرگ در فیزیک را انجام داد، شاید برای اثبات یک مسئله مربوط به فیزیک نیاز به آزمایشگاهی بزرگ با دستگاه ها و ابزارهایی پیشرفته و گران قیمت  داشته باشیم و تهیه این ابزارها برای هرکسی راحت نباشد، ولی با استفاده از نرم افزارها و شبیه سازی های نرم افزاری میتوان کارهای زیادی  را در فیزیک انجام داد و مسائل  بزرگی را شبیه سازی  کرده و نتیجه گیری کنیم. ورود به دنیای مهندسی نرم افزار و در عین حال فیزیک کاری دشوار به نظر میرسد ولی این مسیر پرطلاطم و لذت بخش را در این جا هموار خواهید یافت و قطعاعلاقه مندی شما و همچنین انگیزه ی شما برای کار در زمینه فیزیک و نرم  افزار بیش  از پیش خواهد بود.

در این بخش میتوانید  بنابر رشته نیاز خود در زمینه شبیه سازی به آزمایشگاه های مختلفی دسترسی داشته باشید و به صورت آنلاین آزمایشات خود را انجام دهید

در این بخش میتوانید با انتخاب هر یک از موضوعات زیر به آزمایشگاه مجازی آن موضوع وارد شوید و با استفاده از ابزارهای پیشرفته ایده های خود در زمینه فیزیک  به آزمایش بگذارید و در نهایت نتیجه آن را دریافت کنید.

آزمایشگاه شبیه سازی دینامیک مولکولی ( نرم افزار لمپس )
. .. .