کمیت ها و واحدهای پایه در SI

مقدار یک کمیت فیزیکی معمولا به صورت یک عدد و واحد بیان میشه. در گذشته (و تا چند وقت اخیر در برخی از موارد) واحد یک مثال خاص یا نمونه اولیه از کمیت مورد نظر رو بیان می کرد، که به عنوان یک نقطه مرجع استفاده میشد. عدد هم نسبت مقدار کمیت رو به واحد اون نشون میده. از سال 2019، حالا همه واحدهای پایه با ارجاع به هفت ثابت فیزیک تعریف شده که شامل ثابت های بنیادی طبیعی، مثل ثابت پلانک و سرعت نور است، تعریف میشن.

 

http://www.technologyuk.net/science/measurement-and-units/physical-quantities-and-si-units.shtml

ثبت نام در سایت

ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما

متشکریم از ثبت نام شما

متاسفانه ثبت نام انجام نشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

ثبت نام در سایت

ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما

متشکریم از ثبت نام شما

متاسفانه ثبت نام انجام نشد