در این بخش میتوانید جدیدترین رویداهای علمی را به صورت ویدیویی مشاهده کنید

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از موضوعات از جستجوگر زیر استفاده کنید ( مثال کاوشگر پارکر )