کیهان شناسی چیست ؟

مقدمه ای کوتاه

میتوان این طور شروع کرد که تمامی مردمان در گذشته تصوراتی  را  از عالم داشتند که امروزه ما آن را کائنات و یا کیهان می نامیم.در گذشته تمامی مردمان اطمینان داشتند که زمین در مرکزیت عالم است و تمامی اجرام مانند ستارگان  به دور زمین در گردش هستند.

آموزش کیهان شناسی

از نظر این مردمان ستارگان و تمامی چیزهایی که در آسمان دیده میشدند همگی به یک پوسته به نام فلک ثوابت چسبیده بودند و حد نهایی عالم بشری همین پوسته فلک ثوابت بود.از آن جایی که مردمان در گذشته خدایان مختلفی را می پرستیدند از نظر آن ها قلمرو خدایان در بیرون از این مرز ثوابت جای داشت،به عبارتی قلمرو خدایان در ورای فلک ثوابت بود.

اما بعدها با کمک دانشمندان بزرگی، بشر آگاهی پیداکرد که نه تنها زمین مرکز عالم نیست ، بلکه خورشید در مرکز سامانه ای قرار دارد به نام منظومه شمسی که زمین به دور خورشید در گردش است.با مطالعات بیشتر بعدها مشخص شد که منظومه شمسی خود نیز جزئی از دستگاهی بزرگ به نام کهکشان راه شیری میباشد که این کهکشان خود شامل میلیاردها ستاره است که برخی از این ستارگان شبیه به خورشید خودمان است و برخی دیگر تفاوت های زیادی از نظر ساختار و اندازه دارند.

تلسکوپ ها و نگرشی تازه در مورد جهان هستی آموزش کار با تلسکوپها

از وقتی که گالیله اولین تلسکوپ خودش را به سوی آسمان نشانه رفت،فهمید که مسائل بسیاری وجود دارد که بشر هنوز چیزی در مورد آن نمی داند و رفته رفته دانشمندانی بزرگ مانند کوپرنیک،تیکوبراهه و تا انیشتن نشان دادند که جهان چقدر میتواند بزرگ باشد و همگی تلاش کردند تا ماهیت واقعی جهان را درک کنند.بعد از اولین تلسکوپ گالیله، رفته رفته تلسکوپ های قوی تری ساخته شد و امروزه ما به مدد تلسکوپ های بسیار بزرگ و قدرتمند میدانیم که کهکشانی که ما در آن سکنی داریم ،یعنی کهکشان راه شیری فقط یکی از میلیاردها کهکشان در کیهان است.

همچنین با ساخت کاوشگران فضایی و ارسال این کاوشگرها به سیارات منظومه شمسی توانستیم از وضعیت سیارات اطلاعات بیشتری به دست آوریم و حتی به خوبی بدانیم که ترکیبات خاک و آب و هوای سیارات دیگر منظومه شمسی از چه چیزی میباشد و آیا برای انسان میتواند منزلگاه جدیدی باشد.؟

چرا باید نجوم و کیهان شناسی یاد بگیریم ؟

برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا از خودمان بپرسیم که اصلا چرا هستیم ؟ و چرا دارای مغز و ذهنی پرسشگر شده ایم؟ آیا فقط برای این هستیم که چون میتوانستیم در این سیاره به وجود آییم و زنده بمانیم ؟ اگر اینطور بود دیگر نیازی نداشتیم که ذهنی پرسشگر و هوشمند داشته باشیم ، پس وقتی میتوانیم چرایی را بپرسیم،پس باید خواهان چیزهای بیشتری باشیم و جایگاه واقعی خود در این کیهان پهناور را پیدا کنیم.