ورود به دنیای ذهن و آگاهی >> انسان و هوش مصنوعی

هوش مصنوعی آینده ی بشریت را دگرگون خواهد کرد و در این شکی نیست ، حتی از همین امروز هم کارهای بزرگی در زمینه هوش مصنوعی در حال انجام است که نمونه ها و نتایج اولیه ی بسیار خوبی را به همراه داشته و  دست آوردهای نوینی را برای بشر به ارمغان آورده است. در این بخش  پروژه های هوش مصنوعی را که در violetcyber در حال انجام است را به صورت مستقیم نظاره گر خواهید بود و تحقیقات و همچنین نتایجی را که این تحقیقات به دست خواهند داد.

در همین ابتدا چندین سوال تکنیکی را مطرح  میکنیم تا شما هم در پیشبرد هوش مصنوعی به معنای واقعی ( متفکر ) سهیم باشید.

1 – این که آیا اصلا با استفاده از روش های کنونی برنامه نویسی میتوان برنامه ای را ایجاد کرد تا بتواند خود فکر کند؟ یک تفکر واقعی نه برنامه نویسی هوشمند بر اساس  سنسورها! و یا  شیوه ای کاملا نوین  مورد نیاز است و باید تکنیکی دیگر و روشی دیگر را کشف و مورد استفاده قرار داد؟

البته شاید برای پاسخ به این سوال نیاز باشد که عملکرد ذهن خودمان را در ابتدا بهتر بشناسیم برای همین شما رو به مطالعه ی مقالات  ساختار مغز و دنیای ذهن انسان و دیگر ذهن ها   دعوت میکنیم تا با هم بتوانیم اطلاعات بیشتری را به دست  بیاوریم.